Fethi Develioğlu-Semih Poroy-Haluk Oral-Sabah Kahvaltısı (Ortaköy-2000)