Fethi Develioğlu-Raşit Yakalı-Ali Kamil Uzun- Bülent Karabağlı- Tuğrul Çutsay - Cağaloğlu (1981)"