Serdar Kıcıklar - Cem Kenan Öngü - Oğuz Gürel ve Fethi Develioğlu (Ortaköy-1999)