Kadir Doğruer-Ferit Avcı-Necati Abacı-Mehmet Altuğ ve Fethi Develioğlu (Ürgüp-2002)