Necati Abacı-Doğan Hızlan-Fethi Develioğlu-Ömer Çam (Ürgüp-2002)"