İlhap Hulusi Bey ve Fethi Develioğlu (Tepebaşı-Karikatürcüler Derneği-1977)